ב"ה

התוועדות ש"פ וישלח, י"ט כסלו, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשע"ט