ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ חיי שרה, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תשע"ט