ב"ה

חלק שני מהתוועדות מוצאי שבת בראשית, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ נח, ד' מרחשון, ה'תשע"ט