ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשע"ט