ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשע"ט