ב"ה

התוועדות ח"י אלול ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ תצא, י"ד אלול, ה'תשע"ט