ב"ה

התוועדות ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ שופטים, ז' אלול, ה'תשע"ט