ב"ה

סיום על מסכת תמורה - משיחות כ"ף מנחם-אב ה'תשמ"א

יוצא לאור ליום ההילולא השבעים וחמש - כ"ף מנחם-אב, ה'תשע"ט