ב"ה

מאמר ד"ה אלה מסעי ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ מטות-מסעי, ב' מננחם-אב, ה'תשע"ט