ב"ה

התוועדות ש"פ פינחס, י"ט תמוז, תשל"ב

יוצא לאור לש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשע"ט