ב"ה

מאמר ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות ה'תשכ"ג

יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ט