ב"ה

התוועדות חג השבועות, ה'תשל"ב

יוצא לאור לחג השבועות, ה'תשע"ט