ב"ה

התוועדות ערב חג השבועות, ה'תשל"ב

יוצא לאר לש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשע"ט