ב"ה

חלק שני מהתוועדות אחרון של פסח תשל"ב

יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח ה'תשע"ט