ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ ויקרא, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ תזריע, ראש חודש ניסן, ה'תשע"ט