ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ ויקרא, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ ויקרא, ט' אדר שני, ה'תשע"ט