ב"ה

מאמר ד"ה כי תשא גו' ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ ויקהל, פרשת שקלים, מבה"ח אדר שני ה'תשע"ט