ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ תשא, י"ח אדר, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ ויקהל, כ"ה אדר ראשון, מבה"ח אדר שני ה'תשע"ט