ב"ה

מאמרי ד"ה: ויאמר גו' מחר חודש; בחודש השלישי, ה'תשל"ט

יוצא לאר לש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשע"ט