ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ נשא, י"ד סיון, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשע"ט