ב"ה

מאמר ד"ה וידבר גו' כי תבואו, ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשע"ט