ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשע"ט