ב"ה

התוועדות ש"פ תבוא, ט"ז אלול ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשע"ט