ב"ה

מאמר ד"ה יום טוב של ראש השנה כו' ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשע"ט