ב"ה

התוועדות ש"פ נצבים וילך, כ"ג אלול, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשע"ט