ב"ה

מאמר ד"ה אתם נצבים ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשע"ט