ב"ה

חלק שני מהתוועדות וא"ו תשרי, ה'תשל"ג

יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשע"ט