ב"ה

תשע"ח

יוצא לאור לראש השנה, ה'תשע"ט
יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ כי תצא, י"ד אלול, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ שופטים, ז' אלול ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ ואתחנן, ט"ז מנחם-אב, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ דברים (ת"ב נדחה), ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ מטות-מסעי, ב' מנחם אב ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ חוקת, יו"ד תמוז, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ חוקת, יו"ד תמוז, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ שלח, מבה"ח תמוז ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ בהעלותך, י"ט סיון ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ נשא, י"ב סיון ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ במדבר וחג השבועות ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ במדבר וחג השבועות ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ תזריע-מצורע, וא"ו אייר, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ שמיני, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשע"ח
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח ה'תשע"ח
יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ צו, ח' ניסן, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ ויקרא, ראש חודש ניסן, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ ויק"פ, פ' פרה, מבה"ח ניסן ה'תשע"ח
יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ תשא, ט"ז אדר ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ תצוה, ט' אדר ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ תרומה, ב' אדר ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ משפטים, מבה"ח אדר ה'תשע"ח
יוצא לאור בקשר עם יום ההילולא השלשים כ"ב שבט ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ יתרו, ח"י שבט, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ בשלח, י"א שבט, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ שמות, י"ט טבת, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ב טבת, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ ויגש, יום הבהיר ה' טבת ה'תשע"ח
יוצא לאור - ליו"ד שבט ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ וישלח, י"ד כסלו, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ ויצא, ז' כסלו, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, כ"ב מרחשון, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ וירא, ט"ו מרחשון, ה'תשע"ח
יוצא לאור לש"פ לך לך, ח' מרחשון, ה'תשע"ח
יו"ל לש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשע"ח
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה ה'תשע"ח
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות ה'תשע"ח
יוצא לאור לשבת ויום הכיפורים ה'תשע"ח