ב"ה

מאמר ד"ה והי' כי תבוא, ה'תשל"ח

יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשע"ח