ב"ה

מאמר ד"ה השמים כסאי, ה'תשל"ח

יוצא לאור לש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשע"ח