ב"ה

מאמר ד"ה והי' עקב תשמעון ה'תשל"ח

יוצא לאור לש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשע"ח