ב"ה

חלק שני מהתוועדות כ"ף מנחם-אב ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ ואתחנן, ט"ז מנחם-אב, ה'תשע"ח