ב"ה

התוועדות ש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשע"ח