ב"ה

התוועדות ש"פ חוקת-בלק, י"ב תמוז, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ חוקת, יו"ד תמוז, ה'תשע"ח