ב"ה

התוועדות ש"פ קרח, ג' תמוז, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשע"ח