ב"ה

מאמר ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה ה'תשל"ח

יוצא לאור לש"פ חוקת, יו"ד תמוז, ה'תשע"ח