ב"ה

מאמר ד"ה שלח לך, ה'תשל"ח

יוצא לאור לש"פ שלח, מבה"ח תמוז ה'תשע"ח