חלק ראשון מהתוועדות יום ב' דחג השבועות ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ במדבר וחג השבועות ה'תשע"ח