חלק שני מהתוועדות ש"פ שמיני, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ תזריע-מצורע, וא"ו אייר, ה'תשע"ח