מאמר ד"ה בכל דור ודור, ה'תשל"ח

יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן, ה'תשע"ח