חלק שני מהתוועדות ש"פ תשא, ט"ז אדר, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ תשא, ט"ז אדר ה'תשע"ח