התוועדות ט"ו בשבט, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ תרומה, ב' אדר ה'תשע"ח