חלק ראשון מהתוועדות ש"פ תשא, ט"ז אדר, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ תצוה, ט' אדר ה'תשע"ח