התוועדות ש"פ בשלח, י"א שבט, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ בשלח, י"א שבט, ה'תשע"ח