מאמר ד"ה וידבר גו' וארא, ה'תשל"ח

יוצא לאור לש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשע"ח