תורת מנחם תפארת לוי יצחק - הערות למחז"ל תענית ה, ב

יוצא לאור לש"פ בא, ד' שבט, ה'תשע"ח