ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות יו"ד שבט ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ב טבת, ה'תשע"ח