חלק רביעי מהתוועדות י"ט כסלו ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ וישלח, י"ד כסלו, ה'תשע"ח