חלק חמישי מהתוועדות י"ט כסלו ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשע"ח