חלק שני מהתוועדות י"ט כסלו ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשע"ח